Почитувани


За сите информации и издавање на Италијански визи обратете се директно во
Италијанската амбасада во Скопје на телефонскиот број 02 3236500